Termékek és gyártás

gyártás

SEDECAL Magyarország Kft. termék előállítási és szolgáltatási tevékenységét, az orvostechnikai eszközök előállításra irányuló EN ISO 13485 szabvány által szabályozott minőségirányítási rendszer keretében végzi, a vonatkozó uniós direktívák figyelembevételével.
E tevékenységi kör az alábbi működési területekre terjed ki: 
 Szerződéses gyártás: Elsősorban multinacionális partnereink által kifejlesztett, nagy bonyolultságú röntgendiagnosztikai rendszerek részegységeire irányul. E tevékenységi terület magában foglalja a szerződéses gyártás tárgyát képező új termék bevezetésének teljes projektmenedzsmentjét, a bevezetett termék terv szerint ütemezett sorozatgyártását és logisztikai ügyletmenedzsmentjét, valamint szükséges módosításainak mérnöki változáskezelését. Mindezt a legmagasabb szintű minőségirányítási követelmények figyelembevételével és eszközrendszerének alkalmazásával tesszük.  

E tevékenységi körbe tartozó főbb termékeink:
• A legkorszerűbb műszaki színvonalú és diagnosztikai technikát megvalósító kardiovaszkuláris röntgenrendszerek elektronikus vezérlő szekrényei.
• Vezérlő szekrényekbe épülő funkcionális alegységek önálló legyártása:
• Szünetmentes, vezérelt tápellátás
• Nagyértékű speciális, illetve kereskedelemben kapható funkcionális részegységek beszerzése és beépítése
• Pótalkatrészek, szerviz célokat szolgáló komplett részegységek külön gyártása és szállítása.

gyártás

A szerződéses gyártás speciális területe a szerződő partner termékfejlesztési folyamatában történő aktív részvétel, amely elsősorban prototípus berendezések előzetes műszaki dokumentáció szerinti legyártását jelenti, a dokumentáció folyamatos javítását célzó aktív mérnöki részvétellel, illetve a későbbi sorozatgyártásra irányuló új termék bevezetési projektek mérnöki előkészítésével. 

műszaki szolgáltatás

Működési területünk kiterjed a már gyártott, vagy jövőben gyártandó termékekkel kapcsolatos egyéb műszaki tevékenységek ellátására. E tevékenység magában foglalja új termékek kifejlesztését, vagy a teljes körű, a továbbfejlesztési tevékenységet is felölelő termék-transzfert, amelyet cégünk a SEDECAL csoport tagjaként végez. Emellett részt veszünk partnereinknél felmerülő különböző műszaki problémák megoldásában és mérnöki kivitelezésében is. Ehhez megfelelően képzett, az orvostechnikai eszközök előállításában, tesztelésében és fejlesztésében jártas, valamint speciális röntgentechnikai ismeretekkel rendelkező szakembereink működnek közre, és a röntgen technikában alkalmazható különféle eszközeink berendezésink állnak rendelkezésre.
550 nm ESD védett terület is rendelkezésre áll két különálló csarnokban, valamint rendelkezünk tanúsított Röntgen- tesztkabinnal. 

View our Works